Course summary

Front-end kursunda siz HTML5, CSS3 və JavaScript proqramlaşdırma dilini öyrənəcəksiniz. Brauzerlərdə DOM manipulyasiyalar, eventlər, zamanlama funksiyaları və client-side storage-lər ilə işləməyi öyrənəcəksiniz. Bununla yanaşı Bootstrap kitabxanası və media query-lər ilə responsiv dizaynlar hazırlamağı da öyrənəcəksiniz. JavaScript kitabxanalarından jQuery ilə işlərinizi daha da rahatlaşdıracaqsınız. AJAX vasitəsi ilə REST APİ-lər ilə işləməyi öyrənəcəksiniz. Və sonda isə Firebase və Momentum.js ilə maraqlı real-world proyektlər hazırlayacaqsınız. Proyekt həftəsindən sonra isə server-side proqramlaşdırma və Node.js ilə tanış olacaqsınız.
Backend developer olmaq üçün can atırsız? Bu təqdirə layiqdir. Bizim BACKEND kursumuz sizə bu yolda öz maraqlı praktiki çalışmalarıyla, ev tapşırıqlarıyla və real proyektlərlə böyük dəstək olacaq.